Tarieven orthodontie

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021. Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Ortho Heerlen is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

1 augustus 2020

Overeenkomstig het besluit van de nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengen bij per 1 augustus 2020 tijdelijk bij ieder behandelingsbezoek een toeslag van € 4,26 in rekening (prestatiecode F902A).

Dit voor de extra maatregelen die wij nemen i.v.m. het COVID-19 virus (SARS-CoV-2).

* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

Voor niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.

U kunt bij ons alleen pinnen.