Orthodontie behandelplan

Orthodontie is het tandheelkundig specialisme dat zich bezighoudt met de studie, begeleiding en behandeling van de groei van de kaken en de ontwikkeling van het gebit. Het doel van orthodontie (gebitsregulatie) is het verkrijgen van een goed functionerend en regelmatig gebit, dat goed is schoon te houden, er mooi en regelmatig uitziet én mooi passend is aan het gezicht.

Hieronder is een aantal animaties weergegeven wat o.a. door een orthodontische behandeling kan worden bereikt.

Ruimtegebrek voor de snijtanden. Voor de correctie moesten, in dit geval, twee kleine kiezen worden verwijderd.

Onregelmatige stand met een grote spleet tussen de bovensnijtanden waardoor de hoektanden niet goed in de rij kunnen doorbreken.

Grote overbeet door een terugliggende onderkaak.

Omgekeerde beet van een bovensnijtand met een verschuiving van het midden van de tandboog naar links.

Hieronder vindt u de verschillende stappen binnen het behandelplan:

Eerste consult
Bij het eerste consult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht. We vragen u naar uw verwachtingen en uw medische geschiedenis. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met u bespreken.
De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek alvorens we een beugel plaatsen.

Uitgebreid onderzoek
Tijdens het eerste consult hebben we al een indruk gekregen van de staat van uw gebit. Maar om precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is uitgebreid onderzoek nodig. We nemen verschillende foto’s, waaronder röntgenfoto’s en maken een afdruk van uw gebit.
Vervolgens stellen we een persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke stappen nodig zijn om het gebit te reguleren, om het ‘in vorm’ te krijgen.

Bespreken behandelplan
Als het behandelplan gemaakt is, nodigen we u uit om het met ons te komen bespreken. We bespreken de voor- en nadelen van de behandeling en eventuele alternatieven. We lichten u dan ook voor over de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Er is alle tijd om vragen te stellen. Vervolgens informeren we uw eigen tandarts over de stappen die genomen gaan worden.

Behandeling scheve tanden
Bij kinderen bestaat de eerste fase vaak uit het in de juiste positie brengen van de boven- en onderkaak. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen of een buitenbeugel of andere apparatuur. Daarna moeten de scheve tanden en kiezen zelf in het gelid gebracht worden. Dit rechtzetten van de tanden en kiezen gebeurt meestal met een vaste beugel.
Zo’n vaste beugel duwt of trekt de tanden en kiezen in de loop van een jaar of twee naar de juiste positie. Daarom moet de orthodontist de beugel geregeld aanpassen.

Nazorg: beugel verwijderen en retentie
Als we de beugel verwijderen en de tanden en kiezen in de juiste stand en op de goede plek staan moeten ze daar ook blijven. Na de orthodontische behandeling is het daarom vaak nodig om het gebit de eerste tijd te ondersteunen. Dit noemen we retentie. Echter, het gebit verandert je hele leven, los van de behandeling en dus ook bij mensen die nooit een beugel hebben gehad. Naar mate u ouder wordt gaan de tanden met name aan het onderfront anders staan. Vandaar dat soms levenslange nazorg nodig is.